ניצחון הרוח, יציאה ממשברים, מחויבות אישית, תרומה לקהילה, הכרת השונה, בטיחות בדרכים ועוד...